İzleyiciler

8 Mayıs 2011 Pazar

Sayi Problemleri Kat Problemleri Soru ve Cevapları

Soru…1
5 katını 20 fazlası 55 olan sayı kaçtır?
CEVAP : 7

Soru…2
3 katı ile 4 katının toplamı 28 olan sayı katır?

CEVAP : 4

Soru…3
Biri diğerinin 3 katından 10 fazlası olan iki sayının farkı 26 dır.

CEVAP : 42

Soru…4
72 tane bilyeyi hüseyin 2 pay, hasan 7 pay alacak şekilde paylaşıyorlar. Buna göre sınfta kaç sıra vardır?

CEVAP : 56

Soru…5
Ali ile Bekir’in paralarının toplamı 300 YTL dir.Ali, bekir’e 50 YTL verdiğinde paraları eşit oluyor.Buna göre ilk durumda Ali’nin parası kaç YTL dir?

CEVAP : 200

Soru…6
Bir sınıfta, öğrenciler sıralara ikişer ikişer oturusa 2 öğerenci ayakta kalıyor.Buna göre sııfta kaç kişi vardır

CEVAP : 8

Soru…7
Su ile dolu iken bir kabın kütlesi 26 kg dır. Bu kapataki suyun kütlesi, 12 katı olduğuna göre, boş kabın kütlesi kaç kg dır?

CEVAP :2

Soru…8
Bir yemek kuyruğunda Can ile Alper arasında 10 kişi olduğuna göre, bu yemek yemek sırasında kaç kişi vardır?

CEVAP : 23

Soru…9
10 kişilik bir arkadaş grubu top almaya karar veriyor. Fakat içlerindan 6 kişi vazgeçince diğerleri 4,5 YTL fazla ödüyor. Buna göre, topun fiyatı kaç YTL dir?

CEVAP… 30

Soru… 10
İbrahim merdivenin basamaklarını 2 şer, 2 şer, çıkıp, 3 er 3 er iniyor.İbrahim’in
çıkarken attığı adım sayısı, inerken attığı adım sayısında 15 fazla olduğuna göre,
merdiven kaç basamaklıdır?

CEVAP : 90

Soru… 11
Bir sınftaki erkek sayısı kız öğrenci sayısının 2 katıdır. Erkek öğrenci sayısı 4 azaltılır, kız öğrenci sayısı 6 artırılırsa erkek öğrenci sayısına eşit oluyor. Buna göre, ilk durumda sınıfta kaç kız öğrenci vardır?

CEVAP : 10

Soru… 12
Bir öğrenci tanesi 5 ykr ve 10 ykrlik sakızlardan 10 tane alarak 80 ykr ödüyor. Buna göre, bsakızların kaç tabesini 5 ykr den almıştır?

CEVAP : 4

Soru… 13
1000 öğrencisi olan bir okulun öğrencisi sayısı her yıl 20 azalmaktadır. 650 öğrencisi olan başka bir okulun sayısıda her yıl 15 artmaktadır. Buna göre , kaç yıl sonra bu oklların sayıları eşit olur?

CEVAP : 10

Soru… 14
101 tane ceviz sırasıyla Cemile, Fatma ve Selma’ya birer birer dağınılmıştır.Buna göre, aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

CEVAP : En az cevizi Selma almıştır.

Soru…15
55 gül, 15 öğrenciye dağıtılacaktır. Bazı öğrencilere 3 er, bazılarına da 4 er gül dağıtılıyor. Her öğrenciye gül verildiğine göre, kaç öğrenci 4 gül almıştır?

CEVAP : 10
Hazırlayanlar : Azmi Börekçi, Burak Bohursayi PROBLEMLERİ
SORU1)=3 katının 12 eksiği 30 olan sayı kaçtır?
CEVAP=14

SORU2)=25 katı ile 15 katının farkı 1300 olan sayı kaçtır?
CEVAP=130

SORU3)=toplamları 450 olan üç sayıdan 1.sayı 2. sayıdan 20 fazla ve 3.den20 eksiktir.Buna göre, en büyük sayı kaçtır?
CEVAP=170

SORU4)=Ayşe ile Bekir’in paraları toplamı 30 dur.Ayşe Bekir’e 5 ytl verdiğinde paraları eşit oluyor.Buna göre, ilk durumda Ayşe’nin parası kaç ytl dir?
CEVAP=20

SORU5)=Bir grup öğrenci, bir bardak çayın 3ytl olduğu yerdebirer bardak çay içiyor.Öğrencilerden 8 inin parası olmadığı için parası olanlar 2 şer ytl fazla veriyor.Buna göre, kaç öğrenci çay içmiştir?
CEVAP=20

SORU6)= Mine tanesi 10 ve 15 ytl olan kalemlerden toplam 14 tane karşılığında 180 ytl ödüyor.Buna göre, kalemlerin kaç tanesi 10 ytl dir?
CEVAP=6

SORU7)=İki ağacın arası Ayşe nin adımlarıyla 20 Ali nin adımlarıyla 25, Mehmet in adımlarıyla 30 adım geliyor.Ayşe ağaçların birinden diğerine doğru 8adım Ali Ayşe nin kaldığı yerden başlayarak 5 adım yürüyor.Mehmet Ali nin kaldığı yerden devam ederse diğer ağaca kaç adımda varır?
CEVAP=12

SORU8)=Aynı hikaye kitabından Ali ilk gün 15 sayfa Ayşe ise, 5 sayfa okumuştur.ertesi gün Ali kendisinin okumadığı kismı 7 saatte, Ayşe ise, 6 saatte okumuştur. Ayşe Ali den saatte 3 sayfa okuduğuna göre, Ayşe nin bir saatte okuduğu sayfa sayısı kaçtır?
CEVAP=11

SORU9)=Toplamları 51 olan iki doğal sayıdan büyük olanı küçüğünün 5 katından 3 fazladır Buna göre, küçük sayı kaçtır?
CEVAP=8

SORU10)= 4 katının 7 fazlası 63 olan sayıkaçtır?Çözümünü veren denklem nedir?
CEVAP=4X+7=63

SORU11)=3kg ceviz 24 ytl dir. 5 ytl parası olan biri bu cevizden en fazla kaç gram alabilir?
CEVAP=625
SORU12)=3 sayının toplamı 58 dir. 2. sayı 1. sayıdan 10 fazla 3. sayıdan 8 eksiktir.Buna göre, 3. sayı kaçtır?
CEVAP=28

SORU13)=Bir silgi ile bir kalem 3 ytl, bir defter ile bir silgi 6 ytl ve bir kalem ile bir defter 5 ytl ise; bir kalem ile bir defterin fiyatı nedir?
CEVAP=4

SORU!4)=Bir çiftlikteki tavukların ve tavşanların sayısı 25, ayakların sayısı ise; 60 dır.
Bu çiftlikte kaç tavuk vardır?
CEVAP=20

SORU15)=Lale hergün bir önceki günde çözdüğü soru sayısından 10 fazla çözmektedir.5. günün sonunda toplam 350 soru çözdüğüne göre Lale 4. günde kaç soru çözmüştür?
CEVAP=80

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

ders,plan,proje,performans,ödev